Behandelafspraken en privacy


 • Wanneer u uw kind aanmeldt, wordt er een dossier aangemaakt. In dit dossier komen de verslagen van onderzoek, behandeling, begeleiding en eventueel ook verslagen en brieven van de huisarts of andere instellingen, waarmee u contact heeft gehad. U krijgt verslagen, exclusief werkaantekeningen, mee naar huis. U heeft recht op inzage van het dossier, dit dient op de praktijklocatie te gebeuren.
 • Het is volgens de wet geregeld dat beide ouders toestemming moeten geven voor het starten van een psychologisch onderzoek of een behandeling voor kinderen tot 16 jaar, wanneer beide ouders de ouderlijke macht hebben. Indien de ouderlijke macht volledig bij één van de ouders ligt wordt u verzocht hiervan een schriftelijk bewijs mee te nemen naar het intakegesprek.
 • U bepaalt bij aanvang van het hulpverleningstraject schriftelijk welke derden betrokken mogen worden bij het traject.
 • Een onderzoek of behandeling zal pas doorgaan als over het doel en opzet ervan overeenstemming bestaat tussen u en ons.
 • Wanneer het hulpverleningstraject afgerond is, wordt het dossier 20 jaar afgesloten bewaard. Na 20 jaar worden de gegevens vernietigd. Op uw verzoek kan het dossier eerder vernietigd worden. Dit verzoek dient u schriftelijk in te dienen bij de praktijk en dit verzoek wordt gedurende 20 jaar bewaard als bewijs van vernietiging van het dossier.
 • De praktijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor poststukken die naar u en door u verstuurd worden en niet op de juiste bestemming aankomen door toedoen van derden.
 • Mochten er wijzigingen zijn in uw persoonlijke gegevens, geef deze dan aan ons door.


 

Verzetten of afzeggen afspraken


 • De onderzoeken en behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering ten minste 24 uur van tevoren worden afgezegd.
 • Voor het maken, verzetten of afzeggen van afspraken is Marcia telefonisch bereikbaar op 06-26716630. U kunt ook (tijdig) een bericht achterlaten op de voicemail of een e-mail sturen.


Algemene voorwaardenAfronden


 • Wanneer u om welke reden dan ook wilt stoppen met het hulpverleningstraject, gaan wij ervan uit dat u dit met ons bespreekt in een persoonlijk gesprek. Het is belangrijk aandacht te schenken aan het afscheid nemen en het traject op een goede manier af te sluiten.
 • Wanneer een traject om welke reden dan ook overgedagen zal moeten worden naar een andere hulpverlener, zal dit uitgebreid met u besproken worden. Er zal daarnaast overleg plaatsvinden met u, de jeugdprofessional en/of huisarts om een passend vervolg te zoeken.


 


Tarieven en vergoedingen


Kinderen en jongeren t/m 17 jaar:


West Brabant West

De praktijk heeft een contract met de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert. Het hulpverleningstraject zal door deze gemeenten vergoed worden.


Zeeland

De praktijk heeft een onderaannemercontract met alle gemeenten in Zeeland. Dit contract loopt via Stichting Klaver4 Zorg en Welzijn, onderdeel van het Samenwerkingsverband Zeeuwse Zorg Rondom Jeugd. Binnen dit contract mogen basis GGZ (54001) en gespecialiseerde GGZ (54002) uitgevoerd worden.


(Jong)volwassenen (18+): 

Marcia is als regiebehandelaar verbonden aan Team 120 De Schelde van Stichting 1np. Dit is een multidisciplinair team dat zorg biedt aan (jong)volwassenen. Deze zorg wordt (met uitzondering van eigen risico) volledig vergoed door alle zorgverzekeraars. Meer informatie is te vinden op www.1np.nl 

Mocht u zichzelf willen aanmelden, neem dan contact op met Marcia.


Supervisie: 

Marcia is geregistreerd als Supervisor Kind en Jeugd bij het NIP. Collega's kunnen terecht voor supervisie NIP en SKJ.

In 2024 en 2025 is geen ruimte voor nieuwe supervisieaanvragen. 


Klachtenregeling


Indien u een klacht heeft over onze werkwijze is het gebruikelijk deze eerst met ons te bespreken. Komen wij er samen niet uit dan kan een collega-hulpverlener bemiddelen. Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg, waar u contact mee op kan nemen als bemiddeling niet het gewenste resultaat oplevert. 

Daarnaast is de praktijk aangesloten bij AKJ/Zorgbelang Brabant. Zij bieden de mogelijkheid om een onafhankelijke vertrouwenspersoon mee te laten denken. Zij zullen adviseren, luisteren en jullie belangen behartigen. 


Het klachtenreglement van de praktijk is HIER in te zien. 

Bereikbaarheid


 • De praktijk is voor aankomende cliënten het beste te bereiken via het contactformulier. We streven ernaar om binnen een week te reageren.
 • Voor collega professionals is de praktijk bereikbaar via Zorgmail. 
 • Gezien de volle agenda's en de tijd die wij voor cliëntafspraken willen nemen, is de praktijk telefonisch minder goed bereikbaar. Een belafspraak kan ingepland worden. 
 • In crisissituaties buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de huisarts / huisartsenpost of de crisisdienst van West Brabant West .