Soms weet je het als kind even niet goed meer.


Het is moeilijk op school, andere

kinderen zijn niet aardig voor je, je hebt iets ergs meegemaakt of het gaat thuis

niet zo goed. Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor je even wat extra hulp nodig hebt.


Soms weet je het als jongere even niet goed meer.


Je loopt vast op school, zit niet lekker in je vel, of zit in een lastige situatie thuis. Samen met jou kijk ik wat jouw sterke kanten zijn en hoe we oplossingen kunnen bedenken voor de dingen waar je tegenaan loopt.Soms weet je het als ouder even niet goed meer.


Je hebt iemand nodig die met je meedenkt over en meekijkt naar je opvoeding, gezinssituatie of dingen die je kind lastig blijkt te vinden. Soms heb je iemand nodig die jou weer in je kracht zet.
Je bent van harte welkomElk kind, elke ouder en elk gezin is anders. De ervaringen die je in het leven opdoet en hoe je hier mee omgaat, zijn ook voor elke persoon weer anders. Dit maakt dat lastige situaties voor iedereen anders zijn en een specifieke aanpak behoeven. Een persoonlijke benadering en aandacht voor jullie verhaal vind ik in mijn werk erg belangrijk.


Door naast jullie als ouders te gaan staan en mee te kijken en te denken, komen we samen vaak tot een manier van werken waarmee je weer verder kunt in het gezin.

 

Ik sta ook graag naast kinderen en denk met ze mee. Kinderen kunnen allerlei dingen tegenkomen op hun pad en gaan hier allemaal anders mee om. Wanneer je merkt dat je kind wat extra hulp kan gebruiken om om te gaan met de hobbels die hij of zij tegenkomt, dan help ik graag.

Voor wie?

In de praktijk kan je terecht als je jezelf, je kind of je gezinssituatie herkent in een of meer van de volgende zaken:


- Er spelen concentratieproblemen bij je kind waardoor het werken op school moeizaam gaat.

- Sociaal gezien gaat het niet lekker. Je kind ligt niet goed in de groep, wordt gepest of vindt het moeilijk om aansluiting te vinden. 

- Je kind is snel angstig, wat zich kan uiten in teruggetrokken, overdreven druk of onaangepast gedrag. 

- Je kind is somber en heeft nergens meer zin in. 

- Er zijn heftige dingen gebeurd die nog niet verwerkt zijn. Dit kan zich uiten in grote emoties, slaapproblemen of gedragsproblemen. 

- Het opvoeden is zwaar. Dit kan komen doordat je zelf moe bent, veel ballen in de lucht moet houden of het overzicht tijdelijk mist. 

- Er is veel ruzie in huis. Jullie begrijpen elkaar niet meer maar willen elkaar wel helpen en het samen oplossen. 

- Het leren op school gaat niet goed en het is zoeken welke onderwijsbehoeften er zijn. Hierin kan meegekeken worden. 

- Er lichamelijke klachten bij je kind spelen die medisch niet verklaard kunnen worden. 

- Er sprake is van medisch trauma of nare gebeurtenissen in de jonge kinderjaren waar je kind momenteel last van heeft. 

- Er is bij je kind sprake geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik waarvoor gerichte behandeling nodig is. 


In de praktijk kan je niet terecht als: 


- Er sprake is van een (naderende) (v)echtscheiding. 

- Er sprake is van ernstige agressie-regulatieproblemen bij jezelf of je kind. 

- Er sprake is van ernstige persoonlijkheidsproblematiek bij jezelf als ouder die nog niet onderkend en/of behandeld/begeleid is. 

- Er sprake is van een combinatie van eetproblematiek en zelfbeschadiging bij je kind. 

- Er sprake is van forse verslavingsproblemen bij jezelf of bij je kind. 


Indien je jezelf, je kind of jullie situatie herkent in deze zaken, kan het CJG gericht meezoeken naar een aanbieder die hierin gespecialiseerd is. Het is niet onze taak om onze kinderen harder te maken om ze voor te bereiden op een gemene en hartloze wereld.


Het is onze taak om kinderen groot te brengen die de wereld lichter en vreugdevol maken.


LR Knost


Specialisaties

Wachttijd


Per 05-09-2022:


De wachttijd voor diagnostiek is momenteel ongeveer 4 maanden. 

Voor losse behandeling geldt momenteel een cliëntenstop. Dit betekent dat er geen cliënten meer op de wachtlijst geplaatst worden tot januari 2023. 


Nieuwe cliënten die diagnostiek (en opvolgende behandeling) willen, kunnen -als zij dit willen- op de diagnostiekwachtlijst geplaatst worden zodra de verwijzing van de huisarts of het gezinsplan vanuit het CJG bij de praktijk binnen is.


Cliëntenportaal