Autisme


Al ruim 16 jaar werken we met kinderen, jongeren en volwassenen met allerlei vormen van een autisme spectrum stoornis (ASS). In het stellen van diagnoses, begeleiden van gezinnen en het behandelen van bijvoorbeeld angsten of trauma bij deze mensen hebben we inmiddels ruime ervaring.


De meest voorkomende kenmerken van een autisme spectrum stoornis zijn beperkingen in de sociale omgang met anderen; een moeilijk lopende communicatie met anderen; informatieverwerkings- en integratieproblemen (wat zich vaak uit in inflexibiliteit in denken en handelen) en zich herhalende stereotype patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten.


Autisme is ons inziens een verzamelnaam voor allerlei blokkades die zich voordoen in de menselijke ontwikkeling van baby tot volwassenheid. De ontwikkeling van alle mensen verloopt via diverse mijlpalen, zowel lichamelijk als geestelijk. Als we een mijlpaal behaald hebben, zet deze als het ware de deuren open voor het behalen van een volgende mijlpaal. We leren bijvoorbeeld eerst lopen, daarna pas fietsen en zwemmen. We leren bijvoorbeeld eerst oogcontact maken met onze ouders, voordat we plezier met hen gaan delen.


Zit er een blokkade in een mijlpaal die we op jonge leeftijd willen halen, dan betekent dit dat er mogelijk een aantal vervolg-mijlpalen niet gehaald gaan worden, met alle gevolgen van dien. Dit wordt teruggezien in de prikkelverwerking, het gedrag en de manier van contact maken met anderen. In de jaren dat we met mensen met autisme werken, zien we dat de blokkades niet bij iedereen op dezelfde gebieden liggen. Dit maakt dat niet alle kenmerken van autisme bij alle mensen evenveel voorkomen en de manier waarop het geuit wordt, ook per persoon verschilt. Van MCDD tot 'hoogfunctionerend' autisme: iedereen is hierin anders en verdient een persoonlijke benadering. 


Vaak speelt het karakter een grote rol in de mate waarin de kenmerkende gedragingen van autisme zichtbaar zijn voor de omgeving. De mate waarin een kind of jongere 'last' heeft van de gedragingen die bij het autisme horen, is voor iedereen verschillend. De behandeling richt zich op die aspecten die de meeste moeilijkheden geven en zorgen voor 'lijdensdruk'. Sinds een aantal jaren maken we ook gebruik van ReAttach therapie voor autisme. Een relatief nieuwe behandelvorm die er voor zorgt dat de juiste 'deuren' opengezet worden, waardoor ontwikkeling op verschillende gebieden weer op gang kan komen.