De praktijk is gelegen in de polders van Steenbergen. Een prachtige en rustgevende plaats waar je helemaal tot jezelf mag komen. Er mag in alle rust gespeeld, gepraat, nagedacht en beleefd worden. In de ruime spelkamer zijn verschillende materialen aanwezig die de zintuigen en fantasie prikkelen. De serre is een oase van rust en veilige cocon tegelijk, waar je al starend over de polders tot inzichten komt, mag verwerken en diepe gevoelens mag aanraken. Er is ruimte voor creativiteit, muziek en er wordt gewerkt met de energie die aanwezig is. 


Daarnaast is in de praktijk het beste aanbod aan diagnostisch- en behandelmateriaal aanwezig, wat voldoet aan de laatste normen en nieuwste zienswijzen. Deze combinatie van gespecialiseerde GGZ zorg, een menselijke benadering en de rustige locatie is in die zin uniek te noemen. 


Visie en missie


In onze ogen is ieder mens uniek en bewandelt een unieke levensweg. In alle wegen zitten hobbels en uitdagingen, het is de kunst om op jouw eigen weg in beweging te blijven. Iedereen is in wezen gelijk en heeft eigen uitdagingen gekregen om mee om te gaan. Loop je vast op je levensweg, dan raak je jezelf en je eigenheid op lange termijn kwijt. Dit kan resulteren in allerlei klachten en problemen.


Wij werken vanuit een holistische visie op mensen, waarbij zowel het lichamelijke, mentale als emotionele aspect van het mens-zijn centraal staat. Al deze dingen maken een mens één en in balans. Vanuit onze opleidingen is de nadruk grotendeels gelegd op het mentale en emotionele aspect van de mens. Door de jaren heen hebben we door eigen ervaring geleerd dat ook lichaam en ziel een heel belangrijke plaats innemen in het mens-zijn. Kinderen staan hier nog heel puur in en laten zich over het algemeen gemakkelijk begeleiden op al deze vlakken. We kijken per kind wat het nodig heeft en via welk vlak het wil en kan groeien.


Onze missie is om kinderen, ouders en gezinnen die vastgelopen zijn, op welke manier dan ook, weer te helpen om in beweging te komen. Om de energie weer te laten stromen en om weer een perspectief te geven. Om kinderen en ouders zichzelf en hun eigenheid weer te laten (terug)vinden, zodat ze zichzelf kennen en begrijpen. Alleen dan ben je opgewassen tegen de hobbels en uitdagingen op je levensweg. De hobbels kunnen wij niet voor je wegnemen, wel kunnen we je leren er anders naar te kijken zodat ze minder zwaar aanvoelen en zodat je er anders mee om kunt gaan.


Om in beweging te komen, is tijd nodig. In onze ogen is tijd de cruciale factor om tot ontwikkeling te komen. Laten we samen deze tijd ook nemen. We hebben alle tijd om het traject samen met je af te leggen. Soms loop je hard, soms sta je even bewust stil. Ontwikkeling laat zich niet dwingen, wel leiden. We lopen graag een stukje met je mee. 


In de praktijk combineren we bovenstaande zienswijze met een groot aanbod aan gespecialiseerde materialen om enerzijds brede diagnostiek naar allerlei ontwikkelingsproblemen of -bedreigingen uit te voeren. Anderzijds zijn ook de beste behandelmethoden aanwezig om in te zetten in jullie zoektocht, zodat de verandering die we samen beogen ook echt kan plaatsvinden. We vinden het belangrijk om zo up to date mogelijk te blijven in onze kennis zodat we jullie zo goed mogelijk kunnen helpen. We volgen hiervoor regelmatig nascholing. In de praktijk wordt maatwerk geboden, een persoonlijke benadering ingezet en waar nodig samengewerkt met partners om de hulp zo laagdrempelig mogelijk te maken.