Behandeling


Nadat een diagnose is gesteld of een diagnostisch onderzoek heeft plaatsgevonden is het mogelijk om de gegeven adviezen in een gestructureerde behandelsetting te oefenen en eigen te maken.  Behandeling kan ook starten na het intakegesprek, als de hulpvraag al voldoende helder is.


Kijk hieronder voor de verschillende behandelvormen. Een behandeltraject bestaat altijd uit een bij jullie passende mix qua behandeling.