Angsten

Angsten zijn heel normaal en hebben een oorsprong in ons oerinstinct om te overleven. Angst is een intense emotie die soms echter een eigen leven kan gaan leiden. De angst uit zich dan in overmatig piekeren en vermijden van situaties waarover gepiekerd wordt. Kinderen die veel piekeren, trekken hier vaak hun hele gezin in mee en dit kan er voor zorgen dat iedereen zich voorzichtig gaat gedragen, om te voorkomen dat het kind bang wordt. Angsten zijn vaak erfelijk en ouders herkennen vaak de manier van denken die hun kind heeft. Dit kan het voor hen extra lastig maken om niet mee te gaan in de angsten van hun kind.

 

Angsten kunnen in vele vormen komen: sommige kinderen zijn voor alles bang en denken de hele dag na over 'wat er zou kunnen gebeuren als...'; andere kinderen zijn alleen bang in specifieke situaties, zoals in het ziekenhuis, bij een wedstrijd of wanneer ze een spreekbeurt moeten houden. Weer andere kinderen zijn bang voor bepaalde dieren, hoogtes of omgaan met andere kinderen. De angst om te falen speelt bij veel van deze kinderen een rol.

 

Angsten zijn vrij goed te behandelen. De behandeling richt zich op het vergroten van het zelfvertrouwen. De behandeling maakt kinderen bewust van wie ze zijn en wat ze kunnen. Ik gebruik hiervoor verschillende technieken, zoals EMDR, cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. Ik werk ook graag met projectief materiaal en laat kinderen op een creatieve manier zichzelf ontdekken. Ik kijk per kind wat het beste bij hem of haar aansluit.